بایگانی برچسب: معنی برج های دوازده گانه

برج های دوازده گانه باستانی

برج های دوازده گانه باستانی

برج‌ها دیدم که از مشرق برآوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت چون حَمَل چون ثَور چون جوزا سرطان و اسد / سُنبُله میزان و عقرب قَوس و جَدی و دَلو و حوت زمین در هر سال یک بار در امتداد مدار دائره‌البروج با زاویه ۲۳ …

بیشتر بخوانید »