مکان های تاریخی و دیدنی ایران

استان اصفهان

استان اصفهان با مساحتی حدود ۱۰۵۹۳۷ کیلومتر مربع بین ۳۰ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی خط استوا و ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز …

بیشتر بخوانید »

استان اردبیل

استان اردبیل

استان اردبیل در شمال شرقی فلات ایران با بیش از ۱۸ هزار و ۵۰ کیلومتر مربع یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان از شمال به رود ارس دشت مغان و بالهارود در جمهوری آذربایجان از شرق به رشته کوههای طالش و بغر و در استان …

بیشتر بخوانید »

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچه ارومیه حدود ۴۳۶۶۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در شمال غرب ایران است، ۲/۶۵ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۴ دقیقه و عرض شمالی (از لحاظ استوا) و …

بیشتر بخوانید »

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی با وسعت ۴۵۲۶۱/۴ کیلومتر مربع در گوشه شمال غربی فلات ایران قرار دارد. رود ارس حدود شمالی آن را با جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، و ایالات خودمختار نخجوان مشخص می‌کند. رود قطور و آبهای دریاچه ارومیه حدود غربی آن با استان آذربایجان غربی است. در جنوب، کشیدگی رشته …

بیشتر بخوانید »