روش تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی و بالعکس

روش تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی و بالعکس

باید توجه داشت که روزهای ماه‌های شمسی و میلادی در تمام سال‌ها یکسان است و تغییر نمی‌کند. مثلا شروع ژانویه برابر ۱۱ دی و اوّل فروردین مطابق ۲۱ مارس است، لذا با استفاده از هر تقویمی می‌توان مطابقت روزهای ماه‌های شمسی و میلادی از هر سال را پیدا کرد.

الف) تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی

برای تبدیل سال شمسی به میلادی چنانچه روز مورد نظر بین ۱۱ دی تا آخر اسفند باشد عدد ۶۲۲ را به سال شمسی می‌افزاییم تا سال میلادی به دست آید.

مثلا برای اینکه بدانیم ۱۵ خرداد (که همیشه برابر ۵ ژوئن است) از سال ۱۳۴۲، و ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) سال ۱۳۵۷ هجری شمسی مطابق چه سال میلادی است، این گونه محاسبه می‌کنیم:

میلادی ۱۹۶۳ = ۶۲۱ + ۱۳۴۲
میلادی ۱۹۷۹ = ۶۲۲ + ۱۳۵۷

ب) تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی

چنانچه روز مورد نظر بین اوّل ژانویه تا ۲۱ مارس باشد، عدد ۶۲۲، و اگر روز مطلوب بین ۲۲ مارس تا آخر دسامبر باشد عدد ۶۲۱ را از سال میلادی کسر می‌کنیم.

مثال ۱) ۲۶ ژانویه (۶ بهمن) ۱۹۷۸ میلادی (روز امضای پیمان ننگین کمپ دیوید) برابر چه سال هجری شمسی است؟

هجری شمسی ۱۳۵۶ = ۶۲۲ – ۱۹۷۸

مثال ۲) ۶ آگوست (۱۵ مرداد) ۱۹۴۵ میلادی (روز بمباران اتمی هیروشیما) برابر چه سال هجری شمسی است؟

هجری شمسی ۱۳۲۴ = ۶۲۱ – ۱۹۴۵

روش تبدیل سال قمری به سال شمسی و بالعکس

هر سال قمری تقریباً ۱۰ روز و ۲۱ ساعت از سال شمسی کوتاه‌تر است، در نتیجه بر مبنای محاسبه سال قمری، از مبدا تاریخ اسلام، یعنی هجرت حضرت رسول اکرم (ص) تاکنون، در مقایسه با سال شمسی ۴۲ سال بیشتر گذشته است، و به تعبیر دیگر هر ۳۳ سال شمسی، ۳۴ سال قمری است. بنابراین برای تبدیل سال قمری به سال شمسی و بالعکس از اعداد ۳۳ و ۳۴ به روش زیر استفاده می‌شود.

۱۴۲۸ قمری = ۴۲ + ۱۳۸۶ <- ۴۲ = ۳۳ : ۱۳۸۶ شمسی
۱۳۸۶ شمسی = ۴۲ – ۱۴۲۸ <- ۴۲ = ۳۴ : ۱۴۲۸ قمری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.