جدول رویش دندانهای شیری

جدول رویش دندانهای شیری

جدول رویش دندانهای شیری فک بالا
شماره دندان نام دندان سن رویش سن افتادن
A پیش میانی ۸-۱۲ ماهگی ۶-۷ سالگی
B پیش طرفی ۹-۱۳ ماهگی ۷-۸ سالگی
C نیش ۱۶-۲۲ ماهگی ۱۰-۱۲ سالگی
D آسیای اول ۱۳-۱۹ ماهگی ۹-۱۱ سالگی
E آسیای دوم ۲۵-۳۳ ماهگی ۱۰-۱۲ سالگی
جدول رویش دندانهای شیری فک پایین
شماره دندان نام دندان سن رویش سن افتادن
A پیش میانی ۶-۱۰ ماهگی ۶-۷ سالگی
B پیش طرفی ۱۰-۱۶ ماهگی ۷-۸ سالگی
C نیش ۱۷-۲۳ ماهگی ۹-۱۲ سالگی
D آسیای اول ۱۴-۱۸ ماهگی ۹-۱۱ سالگی
E آسیای دوم ۲۳-۳۱ ماهگی ۱۰-۱۲ سالگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *